TR EN

AİLELERLE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT344 AİLELERLE SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Aile ve ailenin yapısını tanımlar
Aileye ilişkin kuramları açıklar
Ailelere yönelik sosyal hizmet uygulamalarını organize eder
Ailelerle çalışırken yapacak olduğu çalışmalarını geliştirir