TR EN

TRAVMA VE KRİZ PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT348 TRAVMA VE KRİZ PSİKOLOJİSİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Travma kavramının doğasını kavrayarak travmanın bireye olan olumsuz etkilerini açıklar
Stres kavramını anlamlandırarak travma sonrası meydana gelen stres tepkilerini sınıflandırır
Çeşitli kriz durumlarının şemasını çıkararak bu kriz durumlarındaki psikoloji seviyelerini belirler
Öğrenmiş olduğu çeşitli kriz durumlarında sosyal hizmet uzmanının yapacağı rol ve sorumluluklar içinde mesleğinin kurallarını yazar