TR EN

YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT411 YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yerel yönetimlerde sosyal hizmetin kapsamını özümseyerek yerel yönetimlerde sosyal hizmet uzmanının konumunu tanımlar
Yerel yönetimlerde sosyal hizmet uzmanının görev ve sorumluluklarını açıklar
Yerel yönetimleri geliştirici projeler organize eder
Yerel yönetimlerdeki sosyal hizmetin öneminin arttırılması için çalışmalarını geliştirir