TR EN

ÖZEL EĞİTİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT423 ÖZEL EĞİTİM 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Özel eğitimi özümseyerek okullarda özel eğitim öğretmeninin konumunu tanımlar
Özel eğitim öğretmeninin görev ve sorumluluklarını açıklar
Okul sosyal hizmetine bağlantılı olarak özel eğitim programları ile ilgili yapıcı projeler organize eder
Özel eğitim programlarının geliştirilmesi adına politika ve programlar geliştirir