TR EN

FEMİNİST SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT424 FEMİNİST SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Feminizmin tanımını öğrenerek feminist hareketlerin çıkış noktasına yönelik tartışmalarda anlam çıkarır(
Feminist hareketlerin dayanak noktasını anlamlandırarak feminist hareketleri kendi içinde sınıflandırır
Feminizm doğasını kavrayarak feminizm temel alan etkinlikleri organize eder
Mesleki hayatları süresince karşılaşacakları kadın sorunlarına yönelik kadın haklarını temel alan feminist politikalar üretir