TR EN

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT440 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çokkültürlülüğü tanımlar
Çokkültürlülüğün tarihini açıklar
Çokkültürlülüğe ilişkin programlar organize eder
Çokkültürlülüğü içeren politikalar geliştirir