TR EN

DENİZ TİCARET HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY312 DENİZ TİCARET HUKUKU 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Gemi ve gemi insanları gibi temel kavramları tanımlar.
Gemi üzerindeki ayni haklarını ve donatma iştirakinin yapısını tanımlar.
Kaptanın yetki ve sorumluluğunu açıklar.
Denizde eşya taşınmasına ilişkin farklı sözleşme tiplerini, bunların sonuçlarını, içerikleri ve gönderenin sorumluluğunu, alıcı, taşıyıcı, donatana ilişkin her bir sözleşme tipini analiz eder.
Gemi düzenlemelerini ve prosedürlerini açıklar.