TR EN

ULUSLARARASI TİCARETTE HAVA TAŞIMACILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY314 ULUSLARARASI TİCARETTE HAVA TAŞIMACILIĞI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Havayolu ulaştırma sistemleri hakkında öğrendikleri genel bilgileri tanımlar.
Havayolu ulaştırma alt sistemleri hakkında öğrendikleri genel bilgileri yorumlar.
Havacılık hizmetlerinin gelişimi ve geleceği ile ilgili yorum yapar.
Havayolu taşımacılığı ile ilgili genel bilgileri analiz eder.