TR EN

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY417 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilgi ve Belge Yönetimi ile ilgili temel kavramları (veri, enformasyon, bilgi kuramı, bilgi yönetimi v.b) tanımlar.
Bilgi ve belge yönetimi alanında edindiği teorik bilgiyi kamu ve özel sektördeki bilgi ve belge yönetim sürecine entegre eder.
Teknolojinin bilgi ve belge yönetimi sürecindeki önemini açıklar.
Bilgi ve Belge Yönetiminin örgütsel etkilerini analiz eder.