TR EN

İNSAN HAKLARI DÜZLEMİNDE ÇOCUK HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT339 İNSAN HAKLARI DÜZLEMİNDE ÇOCUK HAKLARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hak kavramını öğrenerek çeşitli hakların tanımlamasını açıklar
Çocuk kavramının tarihsel gelişimini özümseyerek çocuk olarak bireyin sahip olduğu hakların bilgisini açıklar.
Çocuk haklarının uygulamadaki yeri ve tarihsel gelişimini kavrayarak çocuk haklarına ilişkin mesleki kariyerinde uygulamaları karşılaştırır
Çocuk haklarının uygulamadaki kriterlerini anlamlandırarak çalıştığı kurumda eksiklik bulunması durumunda bu haklara ilişkin yapıcı çalışmalar üretir