TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İletişimin güçlü öğelerinden biri olan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı alanı, özellikle televizyon kültürünün yaygın olduğu toplumlarda bilgi akışının baş aktörü olarak yer alır. Eğlence, haber, yarışma gibi pek çok alanda hizmet sağlayan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı alanı, erişim kolaylığı, ucuzluğu ve sunduğu çeşitlilikler bakımından ölmeyen sektörler arasında yerini sağlam bir şekilde koruyacaktır. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü, televizyon haberciliği ve programcılığı alanlarında, kuramsal bilgiyi uygulama alanına taşıyabilecek donanımlı iletişimciler yetiştirmektedir. Bu amaçla öğrencilerine iletişim bilimlerinin temelini oluşturan; eleştirel medya okuryazarlığı, haber toplama ve yazma teknikleri, televizyon yayıncılığı, program yazarlığı gibi pek çok alanda bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.

Programın Hedefi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı alanı, dinamik ve değişen yapısı itibariyle yeniliği ve gelişimi hayatının bir parçası haline getirmiş nitelikli insanlara ihtiyaç duymaktadır. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü, yaratıcı ve özgün olmayı gerektiren bu sektörde, kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilen, üretim, yazım, analiz ve eleştiri alanlarındaki yetkinliklerini sosyal sorumluluk bilinciyle bütünleştirebilen, araştırmacı bir kimliğe ve eleştirel bir yaklaşıma sahip, duyarlı ve çağdaş, yayıncılık sektörünün bu alandaki yenilikçi taleplerine cevap verebilen nitelikte öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.