TR EN

ARKEOLOJİK KAZI TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY436 ARKEOLOJİK KAZI TEKNİKLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Arkeolojik kazı tekniklerinin gelişimini arkeolojinin tarihi ile birlikte yorumlar.
Arkeolojik yüzey araştırmalarında höyük, kurgan ve tümülüs gibi kültürel oluşumların tespit eder.
Kazılar sonucunda çıkan malzemeyi tartışır.
Kazılarla ilgili yasaları ve yönetmelikleri açıklar.
Arkeolojik kazı araç ve gereçlerini sınıflandırır.
Arazide arkeolojik kazı yöntemlerini uygular.