TR EN

ÇOCUK SUÇLULUĞU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT415 ÇOCUK SUÇLULUĞU 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çocuk suçluluğunun tanımını ve kapsamını öğrenerek hangi durumların çocuk suçluluğu kapsamına girdiğine dair açıklama yapar
Çocuk ve suç arasındaki ilişkinin doğasını özümseyerek çocuklara yönelik suçları sınıflandırır
Çocuk suçluğunda sosyal hizmetin önemini anlamlandırarak sosyal hizmet uzmanı olarak suça sürüklenen çocuklara yönelik mesleki müdahale planlar
Türkiye’de çocuğa karşı yapılan suçlar ve yasal prosedürü öğrenerek sosyal hizmet uzmanı olarak yapacağı müdahalenin temellendirmelerini formülleştirir