TR EN

HUKUK VE İNSAN HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT421 HUKUK VE İNSAN HAKLARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan haklarının felsefi ve antropolojik temelini yorumlar.
Hukuk, insan hakları ve sosyal hizmet ilişkisini açıklar.
Hukuk yapısı içinde insan hakları uygulamalarını organize eder.
İnsan haklarına yönelik hukuksal yapıyı oluşturacak politikaları geliştirir.