TR EN

STRATEJİK YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY409 STRATEJİK YÖNETİM 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler Stratejik Yönetim ile ilgili temel kavramları öğrenip yorumlar.
Öğrenciler İşletmeleri stratejik olarak etkileyen iç ve dış çevre faktörlerini analiz eder.
Öğrenciler Stratejik yönetim ile ilgili teorileri özetler.
Öğrenciler stratejik planlama modelleri ve bu modellerin bileşenlerine göre oluşturulacak planlama anlayışlarını geliştirir.
Öğrenciler stratejik yönetimin amaçlarını tanımlar.
Öğrenciler, işletmelerde stratejik yönetimin uygulama araçlarının örnek olaylar ve ödevlerle açıklar.