TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programının amacı, siyaset ve diplomasi alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Öğrencilere bilimsel yaklaşım, eleştirel tutum ve yaşamboyu öğrenme ilkesini benimseterek onları hayata hazırlamaktır. Zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerine vakıf mezunlar vermektir.

Programın Hedefi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programının temel hedefi, uluslararası standartlar çerçevesinde yeterliliği kabul görmüş bir konuma gelmektir. Bilimsel yayın ve faaliyetler vasıtasıyla programın kalite ve görünürlüğünü artırmaktır. Siyaset ve diplomasiyi askeri, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla analiz edip stratejiler geliştirecek profesyoneller yetiştirmektir. Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin önemine vakıf, gerek tek başına gerekse ekip çalışması içerisinde inisiyatif ve sorumluluk alabilen mezunlar vermektir.

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı mezunları, kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde diplomat, danışman, denetmen, uzman ve yönetici olarak istihdam edilebilirler. Bakanlıklar, müsteşarlıklar ve büyükelçiliklerin yanı sıra uluslararası örgütler, düşünce ve araştırma merkezleri, dış ticaret şirketleri, bankalar ve turizm işletmeleri ile medyanın dış haberler servisleri mezunlarımızın çalışabilecekleri yerler arasındadır. Akademik hayatı tercih edecek öğrencilerimiz, ilgi alanları doğrultusunda doktora programlarına kaydolabilirler.

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Toplumsal Hareketler, Sivil-Asker İlişkileri, Ülke-Bölge Çalışmaları, Çatışma, Savaş, İç Politika, Dış Politika, Enerji, Askeri Politikalar, Güvenlik Politikaları vb.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Konu hakkında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrenci işleri ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Konu hakkında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrenci işleri ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.