TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı çalışan sağlığının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, meslek hastalıkların ve iş kazalarının azaltılması gibi konularda uzmanlaşmış, iş sağlığı ve güvenliği konuların temel bilgilere ve kavramlara hakim, bunları insan ve toplum yararına en iyi şekilde kullanma becerisine sahip iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerimize ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliğinde risk yönetimi, fiziksel risk etmenleri, iş psikolojisi, teknik uygulamalarda iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve hastalıkları, ileri ergonomi gibi pek çok alanda bilgi ve beceri kazandırmaktadır.

 

Programın Hedefi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yakın gelecekte tam olarak yürürlüğe girecek olmasına karşın ülkemizde bu konuda yetişmiş uzman açığı bulunmaktadır. Söz konusu ihtiyacın uzun bir süre devam edecek olması nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği dalında yüksek lisans bölümünün açılması hem ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik, hem de bu alanda kendini bilimsel olarak geliştirmek ve görev almak isteyen öğrencilerimiz için bir fırsat olmuştur. Bu hedefle İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı, insan başta olmak üzere makinadan enerjiye kadar  iş hayatının tüm kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak yapıya sahip, çağdaş, akılcı ve eleştirel düşünebilen, yaratıcılık yönü gelişmiş, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar konusunda  mesleki bilgiye ve  uygulama becerisine sahip uzmanlar yetiştirmektedir.

 

Kariyer Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı mezunu olan öğrencilerimiz kamu ve özel kuruluşların pek çok departmanında istihdam olanaklarına sahip olurlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans   programını başarı ile tamamlayan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin 8/(1)-b-2 maddesine göre B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan  başvurma hakkı kazanmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlere büyük bir iş imkanı ve zaman kazanımı sağlamaktadır.

 

Çalışma Alanları

Üretim ve Servis İşletmelerinde, fabrika ve tesislerde ,kurum ve kuruluşlarda, İnsan , makina , malzeme ile ilgili sistemlerde,sağlık ve güvenlik ile ilgili hususlarda etkin bir şekilde görev alınmasına yönelik bir programdır.Teknik,tıp,sosyal vd. bilimlerdeki billgilerden yararlanılır,Planlama,Düzenleme Uygulama ve Kontrol üzerinde çalışırlar.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Yatay geçiş ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı’na geçmek isteyen Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi Ve Fen Fakültesi mezunlarına gerekli koşullar tamamlandığı takdirde geçiş hakkı verilmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı’na geçmek isteyen Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Fen Fakültesi mezunlarına gerekli koşullar tamamlandığı takdirde dikey geçiş hakkı verilmektedir.