TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bilgisayar Mühendisliği; bilgi çağının vazgeçilmezi olan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri ve uygulamaları konusunda teorik ve pratik eğitim ve öğretimin verildiği bir bölümdür. İleri bilgisayar donanım ve ileri yazılım sistemi analizleri gibi derslerin verildiği bölümde, kamu ve özel sektörde, sanayide bilgisayar sistemleri kullanan, tasarlayan, geliştiren ve bu sistemlerin pazarlamasını yapan firmalarda çalışabilecek mezunlar verilmektedir.   Bilgisayar Bilimi’nin alanına giren konuları kuramsal olarak analiz edebilen, değerlendirebilen ve yorumlayabilen, çalışmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilgi teknolojileri uygulamalarını kullanarak etkin bir şekilde uygulayabilen, Bilgisayar Bilimleri alanında edindiği teorik bilgiler doğrultusunda yeterli ve yetkin çalışmalar yürütebilen, yürüttüğü çalışmalarla kullanılabilir gerçek dünya problemlerine yönelik uygulamalar geliştirebilen öğrenciler yetiştirmektir.   Toplumumuza en az bir yabancı dilde fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, problem çözme, zaman yönetimi, kaynak yönetimi, çalışma disiplini ve iletişim becerilerinde başarılı, bireysel olarak çalışma gerçekleştirebilecek yeterlikte, aynı zamanda ekip içerisinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme davranışı gelişmiş bireyler kazandırmaktır.   Bilimsel dergi ve yayınları takip ederek bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, evrensel değerler çerçevesinde, toplumsal olayları anlayabilme ve değerlendirme ve katılımda bulunabilme davranışlarını ilke edinmiş, yaşamboyu öğrenme felsefesinin gereklerini benimsemiş, farkındalık düzeyi yüksek ve medeni cesaret sahibi mezunlar vermektir.     Program Eğitim Hedefleri (PEH/PEO)   

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programının misyonuna göre, aşağıdaki program eğitim hedefleri mezunlarımızın mezun oldukları birkaç yıl içinde elde etmeleri beklenen kariyer ve mesleki başarılardır:   

1. Problemleri tanımlamak, analiz etmek ve çözmek için disiplinli akıl yürütme, eleştirel düşünme ve uygulamalı becerileri kazanır 

 2. Teknik bilgi, fikir ve önerileri dile getirmek için sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurar.   

3. Mühendislik teknolojisi uygulamalarının profesyonel, etik ve sosyal sorumluluğunu göz önünde bulundurur   

4. Etkin bir şekilde hareket eder, bağımsız olarak düşünür ve üyelik veya liderlik rolünde ekip ortamında işbirliği içinde çalışır.   

5. Sürekli kendini geliştirme ve yaşam boyu öğrenme dahil olmak üzere profesyonel gelişime aktif olarak katılır.

Programın Hedefi

Hızla ilerleyen teknolojinin ve bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği Bilgisayar Mühendisliği’nde hedef; öğrencileri mezuniyetleri sonrasında bu alandaki gelişmelere uyum sağlayabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak yetiştirmektir.

Hızla gelişen bilgisayar teknolojini takip edebilme, analitik düşünme ve çözüm üretme becerisi kazandırılmış mezunlar, iş dünyasında var olan sistemlerin devamlılığını başarıyla sağlayabilmektedir. Aynı zamanda yeni projeler üretebilme kabiliyeti ve bilgisine de sahip mezunlarımız geleceğe yön verecek teknolojilere de imza atmaktadır.

Kariyer Olanakları

Çalışma Alanları

Siber Güvenlik, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı, Gömülü Sistemler üzerinde uzmanlıklarını geliştirip. İster özel sektörde yönetici konumunda isterde akademik alanda çalışabilmektedirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar