TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve ameliyata giren ekipte yer alıp uygulama açısından destek veren yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Ameliyat olacak hastanın en az risk altında sağaltım ve sağkalımını sağlamak için en ileri teknolojiyi sınıflandırır ve uygular.