TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı’nın amacı; toplumun iletişim gereksinimlerini de göz önüne alarak sektörün  ihtiyaç duyduğu basılı ve interaktif ürünlerin tasarımını, tasarım ilkeleri doğrultusunda hazırlayarak üretilebilir hale getirmektir.
 

Programın Hedefi

1) Profesyonel iş yaşantısı içinde kullanılabilir istihdam becerileri kazandırarak öğrencilerin iş yaşantısına uyumunu sağlamak.
2) Tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla gündelik tasarım unsurlarını birleştirerek kullanılabilir ve kabul edilebilir ürünler ortaya konulmasını sağlamak.
3) Öğrencilerin mevcut tasarım kabiliyetleri ile profesyonel yaşantının eşleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin profesyonelleşmesine olanak tanımak.
4) Sorumluluğunun farkında olarak sosyal, ahlaki ve etik değerlerini olumlu yönde geliştirmek.
5) Grafik tasarım, reklamcılık ve iletişim tasarımları alanları ile ilişkili olarak daha ileri eğitim için öğrencileri hazırlamak. 
6) Grafik tasarımın, Basın Yayın Teknolojileri, İletişim, Reklamcılık ve Pazarlama uyumunu sağlayarak mezun olan öğrencinin piyasada etkinliğini arttırmak.