TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
5
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
6
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
7
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
8
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
4
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
5
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
6
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
7
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.

Öğrenme Yetkinliği

1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
5
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
6
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
7
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
8
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
9
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
10
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
11
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
12
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
13
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
14
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
15
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
16
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
17
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
18
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
19
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
20
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
21
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
22
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
23
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
24
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
25
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
26
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
27
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
28
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Proje süreçleri içinde yer alır.
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanında başarıyla uygulama yürütür.
Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.