TR EN

ULUSLARARASI HİZMET YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT317 ULUSLARARASI HİZMET YÖNETİMİ 7 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, öğrencilerin uluslararası hizmet sağlayıcılarında ya da üretim yaparken aynı zamanda hizmet boyutuna önem veren uluslararası firmalarda yönetici olarak üstlenecekleri rolde başarılı olmalarına yardımcı olmak üzere tasarımlanmıştır.
İçerik: Dersin içeriğinde; hizmet kavramı, hizmetin temel öğeleri ve öğelerinin özellikleri, hizmet sektöründeki temel değişkenlerin uluslararası hizmet sağlayıcılar üzerindeki etkileri, hizmet sağlayıcılarının uluslararasılaşması sürecinde hizmet pazarlaması uygulamaları, hizmetin fiziksel ve elektronik kanallar aracılığıyla dağıtımı ve hizmet sektöründe farklı kültürlerin tüketici davranışları yer almaktadır.