TR EN

DENİZ TİCARET HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY312 DENİZ TİCARET HUKUKU 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin deniz ticaret hukukunun temel kaynak; kavram ve kurumlarının öğretilmesi, bu çerçevede, deniz ticaret hukukunda ortaya çıkacak uyuşmazlık ve hukukî sorunların çözümünde öğrencinin bir yol haritası belirlemesi hedeflenmiştir.
İçerik: Ders içeriği; Deniz ticareti hukuk dalı hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, gemi, bayrak, gemi sicili, gemi mülkiyeti, gemi ipoteği, geminin işletilmesi, donatan ve işleten kavramları, donatma iştiraki, yapı ortaklığı, kaptan, gemi adamı, navlun sözleşmesi ve çeşitleri ile taraflarının hak ve yükümlülükleri, navlun sözleşmelerinde belgeler, deniz hukukunda cebri icra, gemi mülkiyetinin devri, deniz kazalarında kurtarma, çatma, dispeç, yardım, müşterek avarya, starya ve sürastarya, yolcu taşıma sözleşmeleri, deniz aşırı satış sözleşmelerinde yükleme, boşaltma ve teslim gibi kavram ve konular ele alınacaktır.