TR EN

ULUSLARARASI MARKA YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY315 ULUSLARARASI MARKA YÖNETİMİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin marka kavramını doğru şekilde keşfetmesini sağlayarak, marka yönetimi hakkında uygulamaya geçirebilecekleri bilgilerin sunulması hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Markaya ilişkin kavramlar ve stratejik marka yönetim süreci farklı boyutlarıyla ele alınmakta ve örnek olaylar çerçevesinde yapılan incelemeleri kapsamaktadır.