TR EN

ANATOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP101 ANATOMİ 1 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. MELİS MERVE ÇAKAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. NERMİN KOÇ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Anatomi dersinde; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, Duyu Organları, Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi, Genital Sistemler, Sinir Sistemi ve Solunum Sistemi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan Vücudunun Temel Yapısını Ayırt Etmek
Hareket Sisteminin Anatomik Yapısını Ayırt Etmek
Dolaşım Sisteminin, Solunum Sisteminin Ve Toraksın Anatomik Yapısını Ayırt Etmek
Sinir Sisteminin, Endokrin Sistemin Ve Duyu Organlarının Anatomik Yapısını Ayırt Etmek
Sindirim Sisteminin Ve Ürogenital Sistemin Anatomik Yapısını Ayırt Etmek

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar sözlü sunum ,soru /cevap
2 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Kafatası iskeleti sözlü sunum ,soru /cevap
3 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Omurga ve Toraks anatomisi sözlü sunum ,soru /cevap
4 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Üst ve alt extremite anatomisi sözlü sunum ,soru /cevap
5 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Sinir Sistemi sözlü sunum ,soru /cevap
6 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Kas Sistemi sözlü sunum ,soru /cevap
7 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Artroloji(Eklemler) sözlü sunum ,soru /cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Duyu Organları sözlü sunum ,soru /cevap
10 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Kalp ve Dolaşım Sistemi sözlü sunum ,soru /cevap
11 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Solunum Sistemi sözlü sunum ,soru /cevap
12 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Sindirim Sistemi sözlü sunum ,soru /cevap
13 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Üriner Sistem sözlü sunum ,soru /cevap
14 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Endokrin Sistem sözlü sunum ,soru /cevap
15 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması, ders sonu öğretim not çıktıları, ilgili web sayfalarının analizi Genital Sistem sözlü sunum ,soru /cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Prof. Dr. Feridun Vural, Doç. Dr. Mehmet Üzel İnsan Anatomisi, Akademi Yayınları 2. Baskı
Eldra Pearl Solomon, Çeviri Doç. Dr. Levent Ertuğrul, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, Akademi Yayınları, 2. Baskı
Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson, Principles of Anatomy and Physiology, Wiley Press, 13th Edition
Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu , Doç. Dr. H. Gül Hatipoğlu Yüksek Okullar Anatomi Ders Kitabı
Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Sağlık Yüksek Okulları İçin Resimli İnsan Anatomisi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
In accordance with the needs of Preoperative, intraoperative and postoperative, patients can be prepared and are applied necessary anesthesia and resuscitation practices.
2
Basic knowledge that is gained via lecture notes, application tools and supported with visual help students to analyze and use this knowledge throughout their professional lives.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Can make the preparation of the Anesthesia machine and other auxiliary equipment and can control and provide patient's airway.
2
Can make the necessary applications in situations requiring first aid.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Being aware of this profession as a teamwork, they can analyze data related to the patient or the case and produces results
2
In an emergency situation, they become calm, quick, fast and can make the right decision.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Having sufficient skills in practice, they remain calm and unperturbed.
2
They can make all the applications about Anesthesia according to the technique
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Being well-aware of their individual responsibilities within the team, they can fulfill their tasks completely.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Have the basic and applied health knowledge about Anesthesia.
2
Can update their Anesthesia-related knowledge, skills and competencies with the self-awareness of a lifelong learning and move further in their personal and professional fields.
3
Have knowledge about ethical standards.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Can communicate effectively, informative and ethically with patients, relatives and with other health professionals,
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Be able to work in Anesthesiology department in Health institutions, organizations, Reanimation and Pain rooms and help patients' preparation prior to surgery, anesthesia and reanimation implementation

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 101
Genel Toplam 101
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0