TR EN

SİSTEM HASTALIKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP211 SİSTEM HASTALIKLARI 3 2 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. MELİS MERVE ÇAKAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi AYŞE DÜŞÜNÜR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere; ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon ünitelerinde hastalıklarla ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Solunum sistemi,belirti ve bulguları, Solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Sinir sistemi,belirti ve bulguları, Sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım, Sindirim sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı, Kan hastalıkları belirti ve bulguları, Kan hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Üriner sistemi,belirti ve bulguları, Üriner sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Endokrin sistemi,belirti ve bulguları, Endokrin sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Diğer sistem hastalıkları,belirti ve bulguları, Diğer sistem hastalıkları ile tedavi ve bakımı

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1 Diğer sistem hastalıklarını değerlendirir. 2 Endokrin sistem hastalıklarını değerlendirir. 3 Üriner sistem hastalıklarını değerlendirir. 4 Kan hastalıklarını değerlendirir. 5 Dolaşım sistemi hastalıklarını değerlendirir. 6 Sindirim sistemi hastalıklarını değerlendirir. 7 Sinir sistemi hastalıklarını değerlendirir. 8 Solunum sistemi hastalıklarını değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Solunum Sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi Anlatım ,soru / cevap
2 - Solunum Sisteminin Değerlendirilmesi Anlatım ,soru / cevap
3 - Solunum Sistemi Hastalıkları Anlatım ,soru / cevap
4 - Dolaşım Sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi Anlatım ,soru / cevap
5 - Dolaşım Sisteminin Değerlendirilmesi Anlatım ,soru / cevap
6 - Dolaşım Sistemi Hastalıkları Anlatım ,soru / cevap
7 - Sindirim Sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi Anlatım ,soru / cevap
8 - ARA SINAV -
9 - Sindirim Sisteminin Değerlendirilmesi ve Hastalıkları Anlatım ,soru / cevap
10 - Sinir Sisteminin Anatomisi ve Fizyolojisi Anlatım ,soru / cevap
11 - Sinir Sisteminin Değerlendirilmesi Anlatım ,soru / cevap
12 - Sinir Sistemi Hastalıkları Anlatım ,soru / cevap
13 - Üriner Sistem Anatomisi ve Fizyolojisi Anlatım ,soru / cevap
14 - Üriner Sistemin Değerlendirilmesi ve Hastalıkları Anlatım ,soru / cevap
15 - Endokrin Sistemi Anlatım ,soru / cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
In accordance with the needs of Preoperative, intraoperative and postoperative, patients can be prepared and are applied necessary anesthesia and resuscitation practices.
2
Basic knowledge that is gained via lecture notes, application tools and supported with visual help students to analyze and use this knowledge throughout their professional lives.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Can make the preparation of the Anesthesia machine and other auxiliary equipment and can control and provide patient's airway.
2
Can make the necessary applications in situations requiring first aid.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Being aware of this profession as a teamwork, they can analyze data related to the patient or the case and produces results
2
In an emergency situation, they become calm, quick, fast and can make the right decision.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Having sufficient skills in practice, they remain calm and unperturbed.
2
They can make all the applications about Anesthesia according to the technique
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Being well-aware of their individual responsibilities within the team, they can fulfill their tasks completely.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Have the basic and applied health knowledge about Anesthesia.
2
Can update their Anesthesia-related knowledge, skills and competencies with the self-awareness of a lifelong learning and move further in their personal and professional fields.
3
Have knowledge about ethical standards.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Can communicate effectively, informative and ethically with patients, relatives and with other health professionals,
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Be able to work in Anesthesiology department in Health institutions, organizations, Reanimation and Pain rooms and help patients' preparation prior to surgery, anesthesia and reanimation implementation

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 4 56
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 105
Genel Toplam 105
Toplam İş Yükü / 25.5 4,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0