TR EN

PHILOSOPHY OF SCIENCE AND METHODOLOGY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ESS520 PHILOSOPHY OF SCIENCE AND METHODOLOGY 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM KOÇYİĞİT
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Araştırma yöntemleri, makale ve tez yazma dersi, öğrencilerin bilimsel düşünme biçimini, bilimsel araştırmaların temel özelliklerini, türlerini, araştırmayı planlayıp yürütmeyi, değerlendirip yorumlamayı; bilimsel makale ve tez yazmanın özelliklerini öğreten derstir.
İçerik: Öğrencilere araştırma yöntemleri, deneysel araştırma tasarımı ve uygulaması ve veri analizi konularında bilgi sağlamak.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Deneysel araştırma tasarımına ilişkin uzman bilgilerini açıklayabilecektir.
Ampirik araştırma tasarlayıp yürütebilecektir.
Araştırmada etiğin önemini açıklayabilecektir
araştırma etiği konularını tanımlayabilecektir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması Bilim ve Bilimsel Araştırma Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
2 Literatür taraması Bilimsel Araştırma ve Araştırma Türleri Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
3 Literatür taraması Araştırma Süreci ve Teknikleri I Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
4 Literatür taraması Araştırma Süreci ve Teknikleri II Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
5 Literatür taraması Araştırma Süreci ve Teknikleri III Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
6 Literatür taraması Araştırma Süreci ve Teknikleri IV Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
7 Literatür taraması Bilimsel Araştırmada Veri Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması Veri Toplama Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
10 Literatür taraması Araştırmada Ölçme ve Ölçekler Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
11 Literatür taraması Ölçek Türleri Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
12 Literatür taraması Ölçme ve Araçlarında Aranılan Nitelikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
13 Literatür taraması Ana Kütle (Evren) ve Örnekleme Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
14 Literatür taraması Örnekleme Teknikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
15 Literatür taraması Araştırma Raporunun Hazırlanması ve Yazılması Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Goddard, W., & Melville, S. (2004). Research methodology: An introduction. Juta and Company Ltd.
Singh, Y. K. (2006). Fundamental of research methodology and statistics. New Age International.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
4
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümü işletme yönetimine ilişkin olgular arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
5
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır
5
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
5
2
İşletme alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir
5
3
İşletme alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
5
2
İşletme alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
5
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder
5
2
Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 28 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 12 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0