TR EN

İLETİŞİME GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HTP113 İLETİŞİME GİRİŞ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilerin, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği; iletişim kavramı, iletişimin fonksiyonları, biçimsel özellikleri, bağlamlaları, iletişimsizlik, temel ögeleri, İletişimin boyutları: Kişiler arası iletişim, grup iletişimi, iletişim modelleri, çevrimiçi iletişim, örgüt iletişimi, kitle iletişimi konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim ve koordinasyon kavramlarını tanımlar. ( define ) ( 1)
Sözlü ve sözsüz iletişimi tanımlar. ( define) ( 1 )
Zaman yönetimi kavramını tanımlar. ( define ) ( 1 )
Grup ve grup dinamiklerini açıklar. ( explain ) ( 2 )
Bireyler arası iletişim yöntemlerini açıklar. ( explain ) ( 2 )

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü Ders İçeriği Hakkında Genel Bilgilendirme, Ders Kaynaklarının Tanıtılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü Kavramsal Açıdan İletişim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Temel Unsurları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişimin Biçimsel Özellikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü Temel İletişim Modelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişimin Boyutları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Türleri (İletişim sürecine katılanlara göre: İç İletişim, Bireyler Arası İletişim, Grup içi iletişim, Gruplar Arası İletişim) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü Konu Tekrarı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim ve Kültür Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Etiği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü Kitle İletişimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Kuramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Kuramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Ders Kitabının İlgili Bölümü Konu tekrarı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ünsal, O. (2016). iletişimin Abc'si. İstanbul: Inkılap Kitabevi.
Güngör, N. (2011). iletişim - kuramlar - yaklaşımlar. İstanbul: Siyasal Kitabevi.
Güngör, N. (2011). iletişime giriş. İstanbul: Siyasal Kitabevi.
Sanders, B. (2016). Öküzün A'sı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Ong, W. (2014). Sözlü ve Yazılı Kültür. İstanbul: Metis Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 12 1 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 4 1 4
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 2 3 6
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 2 3 6
Sosyal Faaliyet 1 3 3
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 81 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0