TR EN

PERSPEKTİF VE DESEN DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GTP111 PERSPEKTİF VE DESEN 1 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. MUSTAFA GÜNAY-Öğr.Gör. ÖZGE ORTAÇ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, teknik çizim kurallarına benzer şekilde temel geometrik formların, tek, iki ve üç kaçış noktalı perspektif çizim konularının işlenmesi ve fotoğrafta perspektif algısının geliştirilmesine ve fotoğrafta kompozisyona dair işlenmektedir.
İçerik: Temel geometrik formları algılamak, Temel geometrik formların çizimi ve resim sanatı tarihinden örnekler, Geometrik formlara görsel algı kazandırmak, Dış mekan kompozisyonlarında geometrik oluşumları fotoğraflamak, İç mekan kompozisyonlarında geometrik oluşumları fotoğraflamak, Fotoğraf üzerinde tek kaçış noktalı nesnelerin analizini yapmak, Fotoğraf üzerinde nesnelerin iki kaçış noktalı analizini yapmak, Fotoğrafta kompozisyon, Kompozisyonu oluşturan ögeler, Kompozisyonda perspektif oluşumu için dış mekan dekor ayarlaması,Kompozisyonda perspektif oluşumu için iç mekan dekor ayarlaması

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Geometrik form çizimleri ile, Geometrik Çizimler Yapmak
Tek kaçış noktalı Perspektif Çizimi ile, Tek Kaçış Noktalı Perspektif Çizim Yapmak
İki Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi ile, İki Kaçış Noktalı Perspektif Çizim Yapmak
Üç Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi ile, Üç Kaçış Noktalı Perspektif Çizim Yapmak

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 İlgili döküman ve makalelerin okunması Temel geometrik formların öğretilmesi Ders Anlatımı
2 İlgili döküman ve makalelerin okunması Temel geometrik formların çizimi ve resim sanatı tarihinden örnekler Ders Anlatımı
3 İlgili döküman ve makalelerin okunması Resim sanatında akımlar ve kompozisyon Ders Anlatımı
4 İlgili döküman ve makalelerin okunması Perspektif ve derinlik algısı Ders Anlatımı
5 İlgili ekipmanların sağlanması, eğitim ortamının hazırlanması Fotoğrafta geometrik desenlerle alan derinliği Uygulamalı Ders Anlatımı
6 İlgili ekipmanların sağlanması, eğitim ortamının hazırlanması Geometrik formlara görsel algı kazandırmak Uygulamalı Ders Anlatımı
7 İlgili ekipmanların sağlanması, eğitim ortamının hazırlanması Dış mekan kompozisyonlarında geometrik oluşumları fotoğraflamak Uygulamalı Ders Anlatımı
8 - ARA SINAV -
9 İlgili ekipmanların sağlanması, eğitim ortamının hazırlanması İç mekan kompozisyonlarında geometrik oluşumları fotoğraflamak Uygulamalı Ders Anlatımı
10 İlgili döküman ve makalelerin okunması Fotoğraf üzerinde tek kaçış noktalı nesnelerin analizini yapmak Ders Anlatımı
11 İlgili döküman ve makalelerin okunması Fotoğraf üzerinde tek kaçış noktalı nesnelerin analizini yapmak Uygulamalı Ders Anlatımı
12 İlgili döküman ve makalelerin okunması Fotoğrafta kompozisyon Uygulamalı Ders Anlatımı
13 İlgili döküman ve makalelerin okunması Kompozisyonu oluşturan ögeler Uygulamalı Ders Anlatımı
14 İlgili ekipmanların sağlanması, eğitim ortamının hazırlanması Kompozisyonda perspektif oluşumu için dış mekan dekor ayarlaması Uygulamalı Ders Anlatımı
15 İlgili ekipmanların sağlanması, eğitim ortamının hazırlanması Kompozisyonda perspektif oluşumu için dış mekan dekor ayarlaması Uygulamalı Ders Anlatımı
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ders Notları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
3
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
2
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
3
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
4
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
5
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
4
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
4
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
3
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
4
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
5
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
5
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
4
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
5
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
4
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
5
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
5
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
4
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
4
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
4
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
5
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 5 5 25
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 4 3 12
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 3 42
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 38 0 122
Genel Toplam 122
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0