TR EN

SINIF VE SOSYAL TABAKALAŞMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT432 SINIF VE SOSYAL TABAKALAŞMA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, öğrencilerin toplumsal tabakalaşma hakkında bilgi ve bu konuya teorik-tarihsel bakış açısı kazanmalarını bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında toplumsal tabakalaşma teorileri, eşitsizlikler ve ideoloji; toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet konular işlenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıf kavramlarını tanımlar
Toplumsal tabakalaşmanın tarihini açıklar
Toplumsal eşitsizlik ve ayrıma yönelik politikalar geliştirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Tanışma, Tabakalaşma ve Sınıf ile İlgili Genel Bilgiler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Tabakalaşma Genel Bilgiler, Eşitsizliklerin Kaynağı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Tabakalaşma Tipleri, Kast Tipi Tabakalaşmanın Özellikleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Kast Tipi Tabakalaşma Hindistan Örneği Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Kast Tipi Tabakalaşma Hindistan Örneği Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Stand Tipi Tabakala, Kölelik Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 MUZAFFER SENCER – “SOSYAL SINIFLAR” Sınıf Tipi Tabakalaşma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 George Ritzer, Sosyoloji Teorileri Fonksiyonalist Yaklaşım ve Tabakalaşma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi Osmanlı Döneminde Tabakalaşma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi Osmanlı Döneminde Tabakalaşma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Tabakalaşmanın Boyutları, Tabakalaşma Ölçekleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Tabakalaşma ve Meslekler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Toplumsal Tabakalaşma Düzeninin Yapısı, Tabakalaşma ve Hayat Şansları, Toplumsal Hareketlilik Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 - Genel Tekrar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.”
MUZAFFER SENCER – “SOSYAL SINIFLAR”
George Ritzer, Sosyoloji Teorileri
İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
0
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
0
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
0
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
1
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 3 18
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 2 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 131
Genel Toplam 131
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0