TR EN

TEKNİK RAPOR YAZIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY341 TEKNİK RAPOR YAZIMI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzeme bilgilerini araştırarak, belgeleme çalışmalarının yönteminin edinilmesini sağlamaktır. Tarihi eserlerde gözlenen bozulmaların ve karşılaşılabilecek sorunların tespiti ve uygun bilimsel koruma yöntemini teknik rapor halinde düzenlenmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği; Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzeme bilgilerinin belgelendirilmesi, uygun koruma yöntemlerinin seçilmesi ve planlanması, teknik rapor halinde sunulmasının sağlanmasıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzemeleri analiz eder.
Koruma ve onarım yapılacak eserde yapılacak belgeleme çalışmalarını sırasıyla uygular.
Koruma ve onarım yapılacak eserde korunma sorunlarını tespiti yol ve yöntemlerini kavrar.
Koruma ve onarım yapılacak eserde korunma yöntemlerinin seçilmesi ve planlamasının yollarını tanımlar.
Tek eser veya kapsamlı çalışmada proje ve planlama yol ve yöntemlerini raporlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders tanıtımı, uygulama ve değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
2 Kitap okuma Tanımlanmış bir eser ya da eser grubu seçimi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
3 Kitap okuma Seçilen eserin tarihi ve artistik özelliklerinin araştırılması Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
4 Kitap okuma Seçilen eserin fotoğraf ve çizimlerle belgelenmesi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin durum analizin yapılması Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
6 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin bulunduğu ortam koşullarının belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin geçirdiği onarımların belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin malzeme özelliklerinin araştırılması Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
10 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin teknik özelliklerinin araştırılması Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
11 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eser üzerindeki bozulma türleri ve nedenlerinin araştırılması Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
12 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin ihtiyaç duyduğu koruma işlemlerinin belirlenmesi Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
13 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin koruma yöntemlerinin belirlenmesine yönelik deneysel uygulamalar Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
14 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Raporlandırma ve Bütçelendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ahunbay, Z. (1999). Tarihi Çevre ve Restorasyon. İstanbul: YEM Yayınları.
Sutherland, W. J. ( 2008). The Conservation Handbook. Oxford: Blackwell Publishing.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 1 14
Proje Hazırlama 12 1 12
Seminer 12 1 12
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 84 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0