TR EN

TÜRK HAT SANATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY343 TÜRK HAT SANATI 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; tarihi mimari yapılarda dekorasyon unsuru olarak karşımıza çıkan çeşitli dönemlerde farklılık göstermiş kitabelerinde kullanılan yazı karakterlerini öğrenmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; hat sanatının tarihsel gelişimi, klasik çalışmalar ve hat sanatındaki yazı çeşitleriyle taklit ve özgün tasarımlardır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hat sanatı konusunda bilgi sahibi olur.
Çini mürekkebiyle kâğıt üzerine Nesih yazısı uygular
Hat yazı çeşitlerini öğrenir.
Yazılmış hat örneklerinin mimari yapılarda uygulanması tekniğini kullanır.
Padişah tuğraları ve özelliklerini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması Sözlü Anlatım
2 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Türk Alfabesinde kullanılan yazı çeşitleri Sözlü Anlatım
3 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Hat yazısı yazımında kullanılan malzemelerin özellikleri ve tanımı. Sözlü Anlatım
4 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Hat yazı çeşitlerinin öğretilmesi. Aklâm-ı Sitte ve diğerleri Sözlü Anlatım
5 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Padişah tuğraları ve özelliklerinin anlatımı. Sözlü Anlatım
6 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Hat yazımında kullanılmış mürekkeplerin yapılış formüllerinin öğretilmesi Sözlü Anlatım ve uygulama
7 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Nesih–Sülüs ve Ta’lik yazı tarzının basite indirgenerek aralarında ki farkların öğretilmesi. Sözlü Anlatım ve uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Yazılmış Hat örneklerinin mimari yapılarda uygulanması tekniğinin öğretilmesi. Sözlü Anlatım ve uygulama
10 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Çini Mürekkebiyle kâğıt üzerine Nesih Yazısı uygulaması yapılması Sözlü Anlatım ve uygulama
11 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Çini Mürekkebiyle kâğıt üzerine Sülüs Yazısı uygulaması yapılması Sözlü Anlatım ve uygulama
12 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Çini Mürekkebiyle kâğıt üzerine Ta’lik Yazısı uygulaması yapılması Sözlü Anlatım ve uygulama
13 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Murakka nedir ve nasıl yapılır? Sözlü Anlatım ve uygulama
14 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Murakka nedir ve nasıl yapılır? Sözlü Anlatım ve uygulama
15 Geçmiş konulara ilişkin soru hazırlanması Genel Tekrar Sözlü Anlatım ve uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Derman, M.U. (2009). Türk Hat Sanatının Şaheserleri. Ankara: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Acar, Ş. (1999). Turkish Calligpahy. Ankara: Antik A. Ş.
Edgü, F. (1987). Türk Hat Sanatı: Karalamalar/Meşkler. İstanbul: Ada Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
1
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 7 4 28
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0