TR EN

SINIF VE SOSYAL TABAKALAŞMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT432 SINIF VE SOSYAL TABAKALAŞMA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, öğrencilerin toplumsal tabakalaşma hakkında bilgi ve bu konuya teorik-tarihsel bakış açısı kazanmalarını bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında toplumsal tabakalaşma teorileri, eşitsizlikler ve ideoloji; toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet konular işlenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıf kavramlarını tanımlar
Toplumsal tabakalaşmanın tarihini açıklar
Toplumsal eşitsizlik ve ayrıma yönelik politikalar geliştirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Tanışma, Tabakalaşma ve Sınıf ile İlgili Genel Bilgiler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Tabakalaşma Genel Bilgiler, Eşitsizliklerin Kaynağı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Tabakalaşma Tipleri, Kast Tipi Tabakalaşmanın Özellikleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Kast Tipi Tabakalaşma Hindistan Örneği Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Kast Tipi Tabakalaşma Hindistan Örneği Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Stand Tipi Tabakala, Kölelik Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 MUZAFFER SENCER – “SOSYAL SINIFLAR” Sınıf Tipi Tabakalaşma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 George Ritzer, Sosyoloji Teorileri Fonksiyonalist Yaklaşım ve Tabakalaşma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi Osmanlı Döneminde Tabakalaşma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi Osmanlı Döneminde Tabakalaşma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Tabakalaşmanın Boyutları, Tabakalaşma Ölçekleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Tabakalaşma ve Meslekler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.” Toplumsal Tabakalaşma Düzeninin Yapısı, Tabakalaşma ve Hayat Şansları, Toplumsal Hareketlilik Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 - Genel Tekrar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

EYÜP KEMELİOĞLU – “TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK.”
MUZAFFER SENCER – “SOSYAL SINIFLAR”
George Ritzer, Sosyoloji Teorileri
İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
3
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
4
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
1
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
4
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
2
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
1
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 3 18
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 2 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 131
Genel Toplam 131
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0