TR EN

TİCARET HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY215 TİCARET HUKUKU 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ŞEYDA ŞANLI

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin ticaret hayatının özellikle şirketlerin gerektirdiği bilimsel bilgiye sahip olabilmeleri için altyapı oluşturma ve bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme bilgi/becerilerini kazandırır.
İçerik: Ticari işletme hukukuna giriş ve tarihçe, ticari iş ve işletmenin tanımı ve unsurları, tacir sıfatı ve tacir olmanın hükümleri ( Gerçek kişilerin tacir sıfatı ve Tüzel kişilerin tacir sıfatı), bağımlı tacir yardımcıları, bağımsız tacir yardımcıları, haksız rekabet ve hükümleri Haksız rekabet halinde açılacak davalar Aldatıcı reklam Tüketicinin aldatıcı reklama karşı başvurabileceği yollar, şirketin tanımı, unsurları ve ortaklıkların sınıflandırılması, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket özellikleri, anonim şirket ve limited şirket özellikleri, kıymetli evrakın hükümleri, kıymetli evrak hukukunda geçerli temel ilkeler, hak ve senet birlikteliği, poliçe, bono tanımı ve unsurları, çek tanımı ve unsurlarını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ticari ortaklıkların sorunları ve çözüm yollarına ilişkin hukuki kavramları kavrar
Ticari şirketlerin faaliyetlerini yürütmede ticaret hukuku çerçevesinde tartışır
Kıymetli evrakları açıklar
Ticari şirketler ve kıymetli evrak konusundaki vakaları analiz eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehini Anlatım, tartışma, soru-cevap
2 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı Anlatım, tartışma, soru-cevap
3 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Tacir ve tacir olmanın sonuçları Anlatım, tartışma, soru-cevap
4 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Ticaret sicili ve ticaret unvanı Anlatım, tartışma, soru-cevap
5 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Markalar, Haksız rekabet Anlatım, tartışma, soru-cevap
6 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Ticari defterler, Cari hesap Anlatım, tartışma, soru-cevap
7 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Kıymetli evrak kavramı, tanımı ve unsurları ve cirosu Anlatım, tartışma, soru-cevap
8 - ARA SINAV -
9 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Kıymetli evrakta savunma, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali Anlatım, tartışma, soru-cevap
10 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Kambiyo senetleri, poliçe ve bono Anlatım, tartışma, soru-cevap
11 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Tacire tabi olmayan tacir yardımcıları Anlatım, tartışma, soru-cevap
12 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Örnek olay uygulamaları Anlatım, tartışma, soru-cevap
13 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Örnek olay uygulamaları Anlatım, tartışma, soru-cevap
14 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Örnek olay uygulamaları Anlatım, tartışma, soru-cevap
15 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Genel Değerlendirme Anlatım, tartışma, soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

PULAŞLI H.,(2018) Şirketler Hukuku- Kıymetli Evrak Hukuku, Seçkin Yayıncılık
BAHTİYAR M.,(2018) Ticari İşletme Hukuku- Şirketler Hukuku- Kıymetli Evrak Hukuku, Beta Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
0
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
5
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
0
2
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
5
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
0
2
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
0
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
0
2
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
0
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
2
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
0
2
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
0
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
0
2
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
5
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Analyze financial data related to his / her field.
0
2
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 5 2 10
Ödev 6 4 24
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 5 2 10
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 5 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 3 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 54 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0