TR EN

AKTÜERYA VE SİGORTACILIK İŞLEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY417 AKTÜERYA VE SİGORTACILIK İŞLEMLERİ 7 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi HAKAN ÖZCAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; belirsizlik durumunda sigorta prim ve rezervlerini tespit etmek amacıyla istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanarak her türlü risk ölçüm ve çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel bilgi/beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Değer ve Biriken Tutar Hesapları, Hayat Tablolarına Giriş, Hayat Tablolarının Tanımı, Hayat Tablolarının Çeşitleri, Hayat Tablosunun Elemanları, Hayat Tablosunun Özellikleri, Sağlık Sigortasında Hayat Tablolarının Kullanılması, Hayat Tablosu Oluşturmak, Komütasyon Tabloları, Matematiksel Karşılıklar ve bazı Kapital, Hayat ve Rant Sigortalarında Prim ve Tazminat Hesaplama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sigorta ve Sigortacılığın temel kavramları, tarihçesi ve sigortacılığın özellikleri tanımlar
Anüite çeşitlerini ve hesaplamalarını yapar
Rant hesabı ve yorumlanmasını teknik bilgilerini kullanarak uygular
Sigorta ile ilgili veri toplayarak risk faktörlerini analiz eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sigorta ve Sigortacılığın Tanımı, Tarihçesi, Kullanılan Terimler, Sigortanın ve Sigortacılığın Özellikleri Anlatma ve Tartışma Yöntemi
2 Kitaptan ilgili bölümün okunması Basit ve Bileşik İskonto ve İşlemleri ve Uygulamaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
3 Kitaptan ilgili bölümün okunması Basit ve Bileşik İskonto ve İşlemleri ve Uygulamaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
4 Kitaptan ilgili bölümün okunması Bileşik Faiz Teorisi ve Sigortada Uygulanması Anlatma ve Tartışma Yöntemi
5 Kitaptan ilgili bölümün okunması Hayat Tablolarına Giriş, Hayat Tablolarının Tanımı, Hayat Tablolarının Çeşitleri, Hayat Tablosunun Elemanları Hesapları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
6 Kitaptan ilgili bölümün okunması Hasar ödemeleri-1 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
7 Kitaptan ilgili bölümün okunması Hasar ödemeleri-2 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitaptan ilgili bölümün okunması Hasar ödemeleri-3 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
10 Kitaptan ilgili bölümün okunması Hayat Tablosunun Özellikleri, Sağlık Sigortasında Hayat Tablolarının Kullanılması, Hayat Tablosu Oluşturmak Anlatma ve Tartışma Yöntemi
11 Kitaptan ilgili bölümün okunması Komütasyon Tabloları, Komütasyon tablolarının tanımı, Komütasyon Tablolarını oluşturmak Anlatma ve Tartışma Yöntemi
12 Kitaptan ilgili bölümün okunması Matematiksel Karşılıklar Anlatma ve Tartışma Yöntemi
13 Kitaptan ilgili bölümün okunması Bazı Kapital, Hayat ve Rant Sigortalarında Prim ve Tazminat Hesaplama Anlatma ve Tartışma Yöntemi
14 Kitaptan ilgili bölümün okunması Sigortacılık ile ilgili güncel yasal düzenlemeler-1 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
15 Kitaptan ilgili bölümün okunması Sigortacılık ile ilgili güncel yasal düzenlemeler-2 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Erduran, F. (2011), Aktüerya Matematiği ve Yaşam Analizi, Adana: Nobel Kitabevi
Olivieri, A., Pitacco, E. (2015), Introduction to Insurance Mathematics, London:Springer
Kaya, F. (2013), Sigortacılık, İstanbul: Beta Basım

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
5
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
5
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
4
2
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
4
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
4
2
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
5
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
5
2
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
4
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
4
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
5
2
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
4
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
4
2
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
5
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Analyze financial data related to his / her field.
4
2
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 5 3 15
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 3 30
Ödev 6 4 24
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 7 2 14
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 64 0 203
Genel Toplam 203
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0