TR EN

SİGORTACILIĞA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY108 SİGORTACILIĞA GİRİŞ 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere risk ve sigortacılık ile ilgili bilgi ve kavramların verilmesi ve sigortacılık hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; Risk ve Sigortanın tanımlanması, Riskin Yönetimi ve Sigortalanma, Özel Sigorta Uygulamalarının Dünyada ve Türkiye'deki Tarihçesi, Sigortanın Temel Prensipleri, Temel sigortacılık bilgileri Sigorta Türleri, Sigortacılıkta kullanılan belgeler, Sigorta şirketlerinin yönetim ve organizasyon yapısı, Üretim kaynakları, aracılar, Sistemde bulunan kurumlar, Reasürans gibi konuları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sigortanın tanımı ve unsurlarını açıklar
Sigorta belgelerini tanımlar
Sigorta sektöründe yer alan kurumların işleyişlerini açıklar
Sigorta türlerini sınıflandırır
Sigortanın ekonomik ve sosyal hayatta önemini ve katkılarını ayırt eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Risk ve Sigortanın tanımlanması Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Riskin Yönetimi ve Sigortalanma Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Özel Sigorta Uygulamalarının Dünyada ve Türkiye'deki Tarihçesi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortanın Temel Prensipleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortanın Temel Prensipleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Temel Sigortacılık Bilgileri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Temel Sigortacılık Bilgileri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigorta Türleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortacılıkta Kullanılan Belgeler Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigorta Şirketlerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısı Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Üretim Kaynakları, Aracılar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortacılık Sisteminde Bulunan Kurumlar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reasürans Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Genel Değerlendirme Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi,
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yaslıdağ, B. (2012). Sigortacılık. Ankara: Seçkin Yayıncılık
Güvel, A. Enver. (2012). Sigortacılık. Ankara: Seçkin Yayıncılık
Özbolat, M. (2011). Temel Sigortacılık. İstanbul:Seçkin Yayıncılık
Rejda, G. (2017). Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Education

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
5
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
4
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
3
2
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
4
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
4
2
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
5
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
4
2
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
5
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
3
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
4
2
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
5
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
4
2
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
5
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Analyze financial data related to his / her field.
2
2
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 5 4 20
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 3 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 8 3 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 61 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0