TR EN

SİGORTA BRANŞLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY218 SİGORTA BRANŞLARI 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere Türkiye’de uygulanan sigorta türlerine ve branşlarıyla ilgili olarak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Sigorta branşlarına genel bir bakış, Kaza Sigortaları, Sorumluluk Sigortaları, Zarar (Mal) Sigortaları, Yangın Sigortaları, Doğal Afet Sigortaları, Kasko, Nakliyat ve Ulaşım Sigortaları, Tarım Sigortaları, Hayat Sigortaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mal ve Hayat sigortaları tanımlarını açıklar
Mal ve Hayat sigortaları çeşitlerini tartışır
Sigorta sektöründe ürün geliştirmede gerekli olan genel ve özel şartları listeler
Sigortacılık sektörünü ve risk yönetimini oluşturan ve etkileyen faktörlerin önemini ilişkilendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigorta Branşlarının Yasal Ayrımı Anlatma ve Tartışma Yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigorta Branşlarına Genel Bir Bakış Anlatma ve Tartışma Yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kaza Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kaza Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sorumluluk Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sorumluluk Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Zarar (Mal) Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yangın Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Doğal Afet Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kasko Anlatma ve Tartışma Yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Nakliyat ve Ulaşım Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tarım Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hayat Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hayat Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kaya, F. (2018). Sigortacılık. İstanbul: Beta Yayınları
Çipil, M. (2013). Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Rejda G. ve McNamara M. (2015). Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J. (2014). Service Management Operations Strategy Information Technology 4.B., New York: McGraw - Hill/İrwin.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
4
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
5
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
3
2
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
4
2
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
3
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
4
2
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
5
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
3
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
4
2
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
5
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
4
2
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
5
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Analyze financial data related to his / her field.
4
2
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 3 4 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 3 30
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 13 1 13
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 13 1 13
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 69 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0