TR EN

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS116 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı bilimsel araştırma sürecini, iletişim araştırmaları uygulama alanlarını ve iletişim çalışmalarında yaygın kullanılan araştırma yöntemlerini irdelemektir.
İçerik: Dersin içeriği bilim, kuram ve araştırma ilişkisi, bilimsel araştırma süreci, bilimsel araştırmada kullanılan yöntemler nicel ve nitel yöntemlerdir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilim, kuram ve araştırma ilişkisini bilir.
Bilimsel araştırmayı tanımlar.
Bilimsel araştırma temel kavramlarını bilir.
Veri toplama tekniklerini bilir.
Bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflandırabilir.
Nicel ve nitel yöntemleri kullanarak bilimsel araştırma gerçekleştirebilir.
Ürettiği bilimsel bilgiyi hedef kamuoyu ile paylaşır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Bilimsel araştırmada temel kavramlar Anlatım, soru cevap, tartışma,
2 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Bilimsel Bilgi ve Bilim Felsefesi Anlatım, soru cevap, tartışma
3 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Bilimsel araştırma tasarımı ve süreci Anlatım, soru cevap, tartışma
4 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Bilimsel araştırmalarda evren ve örneklem seçimi Anlatım, soru cevap, tartışma
5 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Nicel ve nitel araştırmalarda temel kavramlar Anlatım, soru cevap, tartışma
6 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Nicel yöntemler Anlatım, soru cevap, tartışma
7 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Nitel yöntemler Anlatım, soru cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Veri kaynakları ve Bilimsel Araştırmanın Raporlaştırılması (Yazımı) Anlatım, soru cevap, tartışma
10 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Bilimsel Araştırmalarda Etik Anlatım, soru cevap, tartışma
11 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması İletişim araştırmaları uygulama alanları Anlatım, soru cevap, tartışma
12 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması İçerik analizi Anlatım, soru cevap, tartışma
13 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Söylem analizi Anlatım, soru cevap, tartışma
14 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Göstergebilimsel analiz Anlatım, soru cevap, tartışma
15 Referans verilen kitaplardan ilgili Bölümün Okunması Sözlü Tarih Çalışması Anlatım, soru cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
0
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
0
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
0
2
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
0
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
0
2
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
0
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
0
2
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
0
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
3
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
0
2
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
0
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
1
2
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
5
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Analyze financial data related to his / her field.
0
2
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 1 13
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 5 5
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 3 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 4 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 101
Genel Toplam 101
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0