TR EN

ZİYAFET ORGANİZASYONU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY323 ZİYAFET ORGANİZASYONU 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri yiyecek içecek hizmetleri kapsamında ziyafet türleri, organizasyonu, yönetimi ve maliyeti hakkında bilgi sahibi kılmaktır.
İçerik: Y-İ sektörü, ziyafet tanımı ve kapsamı, organizasyonu, yönetimi, koordinasyonu, diğer bölümlerle ilişkisi ve denetimi, Y-İ üretim süreci, Y-İ üretim sürecinde denetleme aşamaları ve iş gücü maliyeti kontrolü, açık büfe menüsü hazırlama, ziyafet organizasyonu pazarlaması, büfe ve kokteyl organizasyonu, hijyen ve sanitasyon, baby shower, kına, çay saati ve parti menüleri hazırlama konuları işlenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler türüne göre bir ziyafeti gerçekleştirecek tasarımı yapar.
Ziyafet ekibini destekleyecek ziyafet yönetimini yapılandırır.
Bir ziyafetin maliyet öngörüsü ve hedefin tutması için gerekli kararları raporlar.
Bir ziyafette beklenmeyen gelişmeleri nasıl çözeceklerini ve çözüm önerilerinin sonuçlarını tahmin edebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma ZİYAFET VORGANİZASYONU VE YÖNETİMİNE GİRİŞ Ders anlatım
2 Kitap okuma ZİYAFET ORGANİZASYONLARI ÇEŞİTLERİ Ders anlatım
3 Kitap okuma ZİYAFET FALİYETLERİNDE ORGANİZASYON PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Ders anlatım
4 Öğrenci ödev hazırlama ÖZEL ORGANİZASYONLAR VE PLANLANMASI Ders anlatım
5 Kitap okuma ZİYAFET EKİBİ YÖNETİMİ VE KORDİNASYONU Ders anlatım
6 Literatür taraması ÜRETİM SÜRECİ YÖNETİMİ VE SATINALMA Ders anlatım
7 Literatür taraması SERVİS YAPILANMASI VE SUNUM KURALLARI Ders anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma ZİYAFET ORGANİZASYONLARINDA VAKA İNCELEME VE BELGE YÖNETİMİ Ders anlatım
10 Kitap okuma ZİYAFETLERDE PROTOKOL VE SERVİS DÜZENLERİ Ders anlatım
11 Kitap okuma ZİYAFETLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE KURULUMLARI Ders anlatım
12 Öğrenci ödev hazırlama KÜLTÜREL VE DEMOGRAFİK YAPILANDIRMA Ders anlatım
13 Öğrenci ödev hazırlama ZİYAFETLERDE MENÜ PLANLAMA VE FİYATLANDIRMA Ders anlatım
14 Öğrenci ödev hazırlama ZİYAFET FALİYETLERİNDE SATIŞ VE PAZARLAMA Ders anlatım
15 Kitap okuma PROJE SUNUM VE DERS TEKRARI Ders anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yılmaz, Y, (2007), Otel ve Y-İ İşletmelerinde Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara-Türkiye.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 30
Ödev Değerlendirme 1 10
Uygulama-Lab 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 4 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav 1 4 4
Ara Sınav Hazırlığı 7 1 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 51 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0