TR EN

HAVACILIK HABERLEŞMESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY334 HAVACILIK HABERLEŞMESİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, uçak ve yer üzerindeki seyrüsefer sistemlerinin işlevi ve çalışma prensipleri ile ilgili bilginin kazandırılmasıdır.
İçerik: Dersin içeriği; Uçak ve yer üzerindeki seyrüsefer sistemlerinin işlevi ve çalışma prensibi, Seyrüsefer sistemlerinde bilgi transferi için radyo dalgalarının kullanılması, uyduya dayalı seyrüsefer sistemlerinin çalışma prensipleri ve kullanım alanları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Seyrüsefer sistemlerini çalışma prensipleri, menzil ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırır.
Seyrüsefer sistemlerinin uçuşun hangi aşamalarında ve ne amaçla kullanıldığını açıklar.
Yer seyrüsefer sistemlerinin işlevlerini ve çalışma prensiplerini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması Radyo dalgaları genel kavramlar Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Radyo dalgalarının özellikleri Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
3 Literatür taraması Frekans bandları ve seyrüsefer sistemlerinin sınıflandırılması Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma VDF, ADF sistemleri Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
5 Literatür taraması VOR Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma DME, TACAN, VORTAC Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
7 Literatür taraması ILS, MLS Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma RADAR Sistemleri Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
10 Literatür taraması RADAR Sistemleri, GPWS Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Omega, Loran, Decca, IRS Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
12 Literatür taraması TCAS, FMS, RNAV Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO) Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
14 Literatür taraması GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO) Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma CNS/ATM Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Shgm, 2012, Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik
Shgm, 2014, Aberleşme, Seyrüsefer Ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi Ve Standardizasyonu Yönetmeliği(Shy-Cns/Kys)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 6 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 4 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0