TR EN

PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY311 PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere, Algoritma ve programlama ile ilgili temel kavramları kullanarak, temel seviyede program geliştirme ve bilgisayar programlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği, Algoritma ve Programlama, Algoritmalar, Akış diyagramları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Algoritma ve programlamanın temel kavramlarını açıklar.
Bir problemin çözümü için gerekli işlemlerin nasıl yapılması gerektiğini tanımlar.
Temel düzeyde program geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Bilgisayarın tanımı temel özellikleri, bilgisayarın çalışma prensibi, sayı sistemleri, programlama tanımı, programlama dilleri ve uygulama yazılımları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
2 Kitap okuma Programlama Temel Mantığı (Problem çözümü, program tanımı, programlama aşamaları) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Kitap okuma Algoritma Tanımı, Algoritmalar, algoritma türleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Kitap okuma Akış Diyagramları, Değer Gösterimi (Sabitler, Değişkenler), Atama İşlemi (Aritetik ifadeler, aritmetik operatör),Veri tipleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Kitap okuma Algoritma Oluşturma ve Örnek Uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Kitap okuma Karar verme ve Kontrol İşlemleri (Karşılaştırma Operatörleri, Karar Yapısı) ve Örnek Soru Çözümleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Kitap okuma Karar verme ve Kontrol İşlemleri (İç içe Karar Yapısı, Mantıksal Operatörler), Örnek soru Çözümleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Sayaç Mantığı ve Örnek soru Çözümleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Kitap okuma Sayaç Mantığı ve Örnek soru Çözümleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Kitap okuma Döngü Yapıları ve Örnek uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Kitap okuma Döngü Yapıları (İç içe Döngü Yapısı, iç içe Döngülerde Kurallar) ve Örnek uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Kitap okuma Dizi mantığının açıklanması, Dizi yapısı, Tek boyutlu diziler (diziye değer aktarma,dizi elemanları üzerinde işlem yapma) Örnek Uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Kitap okuma Çift boyutlu diziler , Örnek Uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Kitap okuma Çok boyutlu diziler, Örnek Uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Eryılmaz, S. (2018). “Algoritma Tasarlama ve Programlamaya Giriş”, Detay Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0