TR EN

KISA FİLM UYGULAMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY326 KISA FİLM UYGULAMALARI 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere, film yapımı ve çekim aşamalarını gerçekleştirebilecekleri temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; kısa film yapım ve yönetimine ilişkin temel bilgiler, yapım öncesi hazırlıklar, senaryo aşaması, kurgu ve aydınlatma teknikleri gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kısa Film yapım öncesi dönemi organize eder.
Film türlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
Filmin yapım ve yönetim evrelerini değerlendirir.
Dersteki uygulamalarla birlikte film projesinin gelişmesini organize eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin içerik ve yönteminin anlatılması; derse giriş. Anlatım, Soru Cevap Yöntemi
2 Kitap okuma Bir kitle iletişim aracı olarak sinema. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Sanat ve endüstri olarak sinema. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Film üretim biçimleri ve sinema sanayi: Sinemada film türleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Temel film yapım süreci; Film yapımının aşamaları, film ekibinin görev tanımları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Film yapımı ve tasarım; Set tasarımı ve set tasarımcısının görevleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Senaryoyu görüntülemek: Story-board tasarımı. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Etkili görüntü yapımı ve film çekim teknikleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
10 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Film kurgu teknikleri ve esasları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
11 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Filmlerde aydınlatmanın amaçları ve teknikleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
12 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Dekor tasarımı ve makyaj biçimleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Filmlerde sesin niteliği ve kontrolü. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
14 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Filmlerde yapım organizasyonu. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
15 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Sinemada özel efektler ve efekt yapımları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dmytryk, E. (2008). Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk, Kurgu, İstanbul: Doruk Yayınları.
Özalp, L. (2009). Bir Film Yapmak, İstanbul: Hil Yayınları.
Şenyapılı, Ö. (2010). Sinema ve Tasarım, İstanbul: Boyut Yayınları.
Monaco, J. (2001). Bir Film Nasıl Okunur, Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Çev: Ertan Yılmaz, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
Thurlow, C. (2008). Making Short Films: The Complete Guide from Script to Screen, Second Edition, Oxford: Berg Publishers.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0