TR EN

OYUNCU YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY414 OYUNCU YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere oyuncu yönetiminin misyon ve sorunlarını kavrayacakları temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, göstergebilimin temel kavramları, sanat eserlerinin sahip olduğu göstergeler, mizansen ve temel kodları, mizansenin zaman ve mekânla ilişkisi, yapım ve tasarım kodları, oyunculuk kodları, yönetmenlerin mizansen tasarımlarının çözümlemeleri, özgün mizansen tasarımlarını yaratımında etkili olan kodlar, mizansen kodları arasında ortaya çıkan problemler gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mizansen ve temel kodlarını tanımlar.
Mizansen kodları arasında ortaya çıkan problemleri tartışır.
Özgün mizansen tasarımlarını yaratırken kodlar arasındaki ilişkileri formüle eder.
Yönetmenlerin mizansen tasarımlarını çözümler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş. Tanışma. Neden Oyuncu Yönetimi? Sözlü Anlatım, Soru Cevap Yöntemi
2 Yazılı kaynak tarama Sinemada Gerçeklik Sözlü Anlatım, Soru Cevap Yöntemi
3 Görsel ve yazılı kaynak tarama Sinema ve Televizyonda Doğru Casting Anlatım, gösteri yöntemi
4 Görsel ve yazılı kaynak tarama Oyunculuğu Anlamak, Oyuncu mu Karakter mi? Anlatım, gösteri yöntemi
5 Görsel ve yazılı kaynak tarama Gerçekçi Oyunculuk Anlatım, gösteri yöntemi
6 Görsel ve yazılı kaynak tarama Bir Karakter Nasıl Oluşturulur? Anlatım, gösteri yöntemi
7 Görsel ve yazılı kaynak tarama Karakter-Duygu Etkileşimi Anlatım, gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama Oyunculukta Dikkat ve İletişim Anlatım, gösteri yöntemi
10 Görsel ve yazılı kaynak tarama Oyunculukta Dikkat ve İletişim Anlatım, gösteri yöntemi
11 Görsel ve yazılı kaynak tarama İmgelem ve Yaratıcılık Anlatım, gösteri yöntemi
12 Görsel ve yazılı kaynak tarama Oyunculukta Doğaçlama Anlatım, gösteri yöntemi
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama Farklı Oyunculuk Teknikleri Anlatım, gösteri yöntemi
14 Görsel ve yazılı kaynak tarama Oyuncu Yönetimi - Oyunculuk Biçimleri Anlatım, gösteri yöntemi
15 Video izleme Örnek Mizansen Çözümlemeleri Anlatım, gösteri yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dmytryk ,E ve Dmytryk, J.P (2015).Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk,Kurgu, İstanbul: Doruk Yayınları.
Tucker, P. (2010).TV-Sinema Oyunculuk Sırları, İstanbul: FGP Yayıncılık.
Adler, S. (2000). The Art of Acting, New York: Applause Theatre & Cinema Books.
Stanislavski, K (2012). Bir Aktör Hazırlanıyor, İstanbul: Pozitif.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
1
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0