TR EN

TOPLUMSAL BELLEK VE BELGESEL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY424 TOPLUMSAL BELLEK VE BELGESEL 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere bellek ve belgesel sinema arasındaki ilişkiyi kuracak ve kendi belgesel projelerini tasarlayacak temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, belgesel sinema tarihi, belgesel film hakkındaki ana yaklaşımlar, başlıca belgesel türleri, tarihî, politik, propaganda, mockumentary, dokudrama gibi belgeseller, bellek ve belgesel arasındaki ilişki, karşıt bellekler gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Gerçeklik ve belgesel sinema ilişkisini tartışır.
Belgesel sinema türlerini ve biçimlerini açıklar.
Türkiye’de belgesel sinema gelişimini değerlendirir.
Belgeselci sorumluluğunu ve belgeselde nesnellik sorununu karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders işleyişini tartışma, öğrenci projeleri için öngörülen çalışmaların belirlenmesi. Anlatma Tekniği
2 Kitap okuma Bellek ve Gerçek İlişkisi Bellek ve Hatırlama Pratiği Bellek ve Unutma Pratiği Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Toplumsal Bellek ve Sözlü Tarih Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Toplumsal Bellek ve İktidar İlişkisi Karşıt Bellekler, Yüzleşme ve Hesaplaşma Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme: Film: Nanook of the North (1922) Robert Flaherty Belgesel Sinemanın Ortaya Çıkışı İngiliz Belge Sinema Okulu Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme: Film: Man with the Movie Camera (1929) Dziga Vertov Film: Chronicle of a Summer (1960) Jean Rouch&Edgar Morin Dziga Vertov ve Cinema-Verite anlayışı Direct Cinema ve Cinema Verite Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme: Film: Jaguar (1967) Jean Rouch Belgeselci sorumluluğu ve nesnelliği Belgesel Türlerine Yeni Yaklaşımlar: Doku-Drama Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme: Film: Tower (2016) Keith Maitland. Film: This is Spinal Tap (1984) Rob Reiner Etnokurmaca Mockumentary Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme: Film: Triumph des Willens (1935) Leni Riefenstahl Propaganda ve Belgesel Sinema Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Türkiye’de Belgesel Sinemanın Günümüzdeki Durumu: Belgesel Sinemada Temsil Belgesel Sinemada Ötekiler Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Bellek Mekanı Belgesel Sinema: Travma, Bellek ve İmge Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme: Film: Safrabolu’da Zaman (1976) Süha Arın Film: Hitit Güneşi (1956) Sabahattin Eyüboğlu Türk Belgesel Sinemasından Örnekler Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Öğrenci Projelerinin Tartışılması Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Öğrenci Projelerinin Tartışılması Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Rotha, P. (1995). Belgesel Sinema. İstanbul: Sistem Yayınları.
Susam, A. (2015). Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Balkaya, F. (1993). Türkiye’de Belgesel Film Çalışmaları. Ankara: Basım Grafik Yayınları.
Aitken, I. (1998). The Documentary Film Movement: An Anthology Edinburgh: Edinburgh University Press.
Adalı, B. (1986). Belgesel Sinema: Belgesel Sinemanın Doğuşu, İngiliz Belgesel Okulu, Türk Belgesel Sineması. İstanbul: Hil Yayınları.
Halbwachs, M. (2018). Kolektif Bellek. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0