TR EN

MİKROBİYOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AHP205 MİKROBİYOLOJİ 3 3 3 3

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Alanında uzmanlaşmak için gerekli temel mikrobiyoloji bilgisini vererek; aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde ve disiplinler arasında geliştirir ve derinleştirir.
Mikrobiyoloji konularına ilişkin bilgiye sahip olur.
Uzmanlık derslerinde geçen mikrobiyoloji terim bilgisine sahip olarak diğer dersler ile paralel bir eğitime sahip olur.
Mikrobiyoloji alanıyla ilgili çalışmaları takip etmeye yöneltmek amacıyla sunum ödevi verilerek, bu süreçte araştırma yapmak, disiplinler arası çalışmaları öğrenmek ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüveni ve yetkinliği kazanır.
Mikrobiyoloji alanıyla ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisine sahip olur.
Mikrobiyoloji alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanabilme yetkinliğine sahip olur.