TR EN

COMMUNICATION THEORIES COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
RTS210 COMMUNICATION THEORIES 4 3 3 6

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
Katz, E. (1994). “İletişimde İki Aşamalı Akış.” İletişim: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(2)
Morva, O. (2013). Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi. İstanbul: Doruk Yayınları
Gerbner, G. (2014). Medyaya Karşı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Türkoğlu, N. (2010). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: Urban Kitap.
Chomsky, N ve Herman E. S. (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. İstanbul: Aram Yayıncılık