TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS210 İLETİŞİM KURAMLARI 4 3 3 6

KAYNAKLAR

Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
1. Denis McQuail ve Sven Windahl (2005), İletişim Modelleri, Çeviren: Konca Yumlu, 2. Baskı, İmge Yayınevi, Ankara
Morva, O. (2013). Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi. İstanbul: Doruk Yayınları
3. Severn, Werner J. , James W. Tankard, Wr.(1994), İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları, Çev: Ali Atıf Bir, Serdar Sever, Anadolu Üniversitesi Yay. Eskişehir.
2. Don Stacks, Mark Hickson, III ve Sidney R. Hill, Jr. (1991), Introduction to Communication Theory, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Saunders College Publishers, USA.
Chomsky, N ve Herman E. S. (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. İstanbul: Aram Yayıncılık