TR EN

COMMUNICATION ETHICS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
RTS414 COMMUNICATION ETHICS 8 3 3 7

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Uzun,R.,(2016).İletişim Etiği.Ankara: Dipnot Yayınları
Isik, M. (Ed.) (2013). Communication and Ethics. KONYA: EDUCATION.
Academic articles about subjects
Arvas,S.İ., (2014) Türk Basınında Etik ve Özdenetim. İstanbul:Beta Yayınları