TR EN

İLETİŞİM ETİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS414 İLETİŞİM ETİĞİ 8 3 3 7

KAYNAKLAR

Uzun,R.,(2016).İletişim Etiği.Ankara: Dipnot Yayınları
Işık, M.(Ed.) (2013). İletişim ve Etik. KONYA: EĞİTİM.
Konular hakkında akademik makaleler
Arvas,S.İ., (2014) Türk Basınında Etik ve Özdenetim. İstanbul:Beta Yayınları