TR EN

ELECTRONIC COMMERCE AND ADVERTISING COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
IBY326 ELECTRONIC COMMERCE AND ADVERTISING 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

ÖZMEN, Ş. (2012), E- Ticaret Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
DENİZ, R. B. (2001) İşletmeden Tüketiciye İnternette Pazarlama ve Türkiye'deki Boyutları, Beta Yay. İstanbul.
Norman, D. J. (2002) Professional Electronic Trading, Wiley.